دسته: کارگاه آموزشی

دسته بندی ها: آموزش ریمپ ایسیو, کارگاه آموزشی

آموزش ریمپ ایسیو توسط مدرسین شرکت سام تیونینگ و شرکت کارپلاس در طول مدت چهار روز صورت می گیرد و مهارتهای کاربردی و کار با انواع نرم افزار ریمپ به هنرجو آموزش داده خواهد شد. پس از اتمام دوره پکیج آموزش ریمپ ایسیو، مدرک پایان دوره و حق عضویت در کانال پشتیبانی تلگرام به هنرجو داده میشود.