آموزش محاسبه نسبت دنده

در
دسته بندی ها: News, کارگاه آموزشی

محاسبه نسبت دنده دوتالینک..آموزش محاسبه نسبت دنده

فنی است که اکثر تعمیرکاران باید به آن دقت داشته و

نحوه محاسبه آن را یاد داشته باشند. نسبت دنده دوتالینک در بیان ساده تر عبارت است از

نسبت اندازه گیری مستقیم میزان گردش و سرعت چرخ دنده ها.

در بیان دیگر زمانی که دو دنده به یکدیگر متصل باشند و آن دنده ای که به موتور و یا

منبع چرخش متصل استنسبت به دنده دیگر بزرگتر باشد در این حالت سرعت چرخش

دنده کوچکتر نسبت به دنده بزرگتر که به موتور یا

منبع سرعت متصل است دارای نسبتی است. دانستن نسبت دنده می تواند تعمیرکاران را در

تعمیر اصولی یک خودرو راهنمایی و کمک کند.

محاسبه نسبت دنده دوتالینک

فنی است که امروزه تمامی تعمیرکاران حرفه ای به آن توجه دارند و

لازم است بقیه افراد تعمیرکار نیز آن را فرا گیرند. در ادامه برای بیان این موضوع با ذکر

یک مثال توضیحاتی ارائه می شود.

D:\رایا دی\images.png

مثالی از محاسبه محاسبه نسبت دنده دوتالینک

محاسبه نسبت دنده دوتالینک باید با استفاده از دو دنده درگیر در هم انجام شود.

به دنده ای که به محور موتور وصل است دنده اصلی، و به دنده ای که به محور بار وصل است دنده فرعی می گویند.

اگر میان این دو دنده، یک دنده دیگر هم وجود داشته باشد به آن دنده واسطه می گویند.

برای محاسبه نسبت دنده ابتدا تعداد دندانه های روی دنده اصلی را شمارش می کنیم

برای مثال تعداد دندانه های دنده اصلی ما 20 است. سپس تعداد دندانه های روی دنده فرعی را شمارش می کنیم.

فرض می کنیم تعداد این دندانه ها نیز 30 است. سپس برای محاسبه نسبت دنده، باید عدد تعداد دندانه های دنده فرعی را،

بر عدد تعداد دندانه های دنده اصلی تقسیم کنیم. عدد بدست آمده از حاصل این تقسیم، همان نسبت دنده است.

برای مثال در اینجا از تقسیم عدد 30 بر عدد 20 عدد 1.5 بدست می آید که این عدد همان نسبت دنده ای است که

ما در جستجوی آن بودیم. این نسبت می گوید که دنده میزان تعداد دور دنده ها نسبت به هم چقدر است و

ما می توانیم برای کار خود از آن استفاده کنیم.

آموزش محاسبه نسبت دنده.آموزش محاسبه نسبت دنده.آموزش محاسبه نسبت دنده.آموزش محاسبه نسبت دنده